Jdi na obsah Jdi na menu
 


SLOŽENÍ PRŮZKUMNÉ SKUPINY SAS

24. 8. 2011

 

SLOŽENÍ PRŮZKUMNÉ SKUPINY SAS

Zde se budu zabývat hlavní pracovní náplní SEALs v tomto prostředí a to jsou hlídky. Operace prováděné ve velmi rozličném prostředí vyžadují od SEALs schopnost operovat jak v řídce zalesněných oblastech tak i v nejhustší džungli. Vybavení, taktika, a standardní operační procedury jsou stejné pro obě prostředí.

Většina misí je vedena na úrovni družstev a zahrnují patroly středního a dlouhého dosahu. Po vysazení skupina pomalu ve formaci opustí místo. Pointman vede celou hlídku a následuje ho velitel hlídky.Velitele hlídky následuje radista a za radistou 1. kulometčík. Jeho úkolem je v případě potřeby spustit účinnou palbu, aby nepřítele udržel u země a velitel mohl s hlídkou manévrovat, nebo se zdekovat. Medik, který je další působí zároveň jako granátník. Toho následuje 2. kulometčík. Pomocník velitele hlídky, což je většinou seržant nebo důstojník, jde předposlední. Celou hlídku uzavírá zadní ostraha. Ten kryje "6" hlídky a pokud se hlídka potřebuje rychle obrátit na ústup (zdrhnout) jen se obrátí funkce. Zadní ostraha účinkuje jako pointman atd.

01

Operace v džungli většinou zahrnují kratší hlídky kvůli hustému porostu. Vzhledem k tomu se nejspíše hlídka musí prosekávat a to ji logicky zdržuje.Pointman v tomto případě většinou nosí brokovnici, má širší smrtící zónu a je výhodná na čištění zeleně při střetu (navíc dělá hezký díry :-)).Při zastávkách zaujímá hlídka těsnou kruhovou obranu. Jako velmi dobrý pomocník se v džungli osvědčila hamaka, ochrání vás před každým živočichem, který by si chtěl dát k večeři (nebo i k obědu) SEALa na divoko. Standardním vybavením je klobouk a woodlandy. Do džungle se občas nosí Tigery které jsou právě por tetno terén vyvinuté.

02

POINTMAN

Pointman funguje jako oči a uši hlídky. Obvykle je to muž s nejlepším sluchem a zrakem. Předává své poznatky veliteli, který na jejich základě rozhoduje o postupu. Jde zhruba 20 - 30 m před jednotkou (v husté džungli je to asi 3m) a zkoumá terén. Na horkém uzemí před sebou šmátrá hůlkou aby našel nástražné dráty. Velmi často zastavuje a prohlíží trasu postupu. Nepoužívá NVD aby si nepoškodil přizpůsobení zraku na tmu. Naviguje postup podle kompasu a podle instrukcí Velitele hlídky, není ale odpovědný za navigaci. Jako zbraň používá buďto M-4 nebo brokovnici s jednotnými střelami pro práci na krátkou vzdálenost. Je to velmi odpovědné místo svěřované jen zkušeným námořníkům, kteří prokázali své schopnosti v tomto oboru.

VELITEL HLÍDKY

Velitel hlídky má na starosti, družstvo a v boji svůj fire team. Je to mozek celé operace a všichni námořníci od něj přijímají rozkazy. Je to obvykle důstojník, může to být i záložák. V patrole jde druhý, za pointmanem. Plánuje detaily mise od navigace po místo a čas vyzvednutí. Všechny povely jsou vydávány signály nebo šeptem do vysílačky či přímo do ucha. Často konzultuje s pointmanem aby zajistil, že se bude hlídka pohybovat po správné trase a zkoumá nejlepší cestu. Nosí většinou M-4 s M-203, ale používá ji zřídka, aby na sebe nepoutal pozornost. Granátomet používá na vystřelování značkovací munice, zatímco radista volá podporu. Vždy sebou nosí NVD ale většinou ho používá jen k průzkumu terénu před jednotkou a potom dává čas očím aby si opět přivykly na tmu. Nezbytný je dalekohled, stejně jako pohotovostní radiostanice PRC-112. Jako záložní navigační prostředek nosí GPS a kontroluje podle ní postup hlídky. Pro vnitřní komunikaci s jednotkou sebou má vysílačku MX-300 UHF. Další věcí nezbytnou pro hlídku je foťák. V závislosti na délce operace bude mít vybavení 1., 2., nebo 3. řady. V případě delší patroly může nést až 100 liber vybavení.

RADISTA / GRANÁTNÍK

Radista funguje v jednotce jako granátník( stejně jako většina mužstva, kteří nosí M-4). Radistova práce je nosit prostředky pro externí komunikaci. Dobrý radista je schopen zajistit spojení za jakýchkoliv podmínek. V případě boje automaticky volá podporu. Jinak dodržuje plán spojení s HQ a hlásí postup a splnění jednotlivých úkolů. Musí mít připraveny primární, sekundární i terciální frekvence, náhradní sluchátko, baterie a občas i náhradní rádio.Nejužívanější radia jsou LST-5 a URC-110 SATCOM. Ty potřebují pořádnou anténu ale domluvíte se přes celý kontinent. Pro vlny VHF se preferuje PRC-117 pro UHF pak PRC-113. Pro velké vzdálenosti se používá PRC-104 pracující v pásmu HF.Radista je v podstatě nepostradatelný protože správně povolanou podporou může několiksetkrát posílit jednotku.

KULOMETČÍK

Kulometčík tvoří hlavní část palebné síly celé hlídky.Jeho práce je umlčet nepřítele a přibýt ho k zemi tak aby mohl velitel manévrovat s hlídkou nebo s vypařit. Základní výbavou je M-60 a 1000 nábojů. Někteří iniciativní jedinci si berou další napásovanou munici navíc. Tahle práce ale není žádná sranda. M-60 má přes 9 kg a munice taky něco váží. Rychlost hlídky se řídí podle nejpomalejšího a tak se nedivte když na vás řvou abyste pohnuli a že vás nemají rádi. Když jde ale do tuhého všichni vás milujou protože rozjetou M-60 poslouchat ze správné strany hlavně je prostě super. K M-60 se fasuje zvláštní postroj na kterém se nosí munice a též zvláštní nafukovací matrace k překonání vodních toků. A specialitou je střílení z M-60 jako z pušky tzn. z ramene . Poslední dobou se samozřejmě začíná uplatňovat lehčí kulomet M-249 SAW. Narozdíl od M-60 střílí municí 5,56 x 45 a dá se střílet i ze zásobníků pro M-16 což je velmi výhodné v případě nedostatku munice.

MEDIK

Je to doktor družstva, ale většinu času působí jak střelec.Má odpovědnost za nemocné a raněné. Před akcí musí zpracovat podrobný plán možných ohrožení zdraví spojených s daným prostředím a evakuační plán, pro případ že by byl někdo z hlídky raněn.Medici musí projít NAVY HM "A" školou a dál prodělávají U.S. Army "GOAT LAB" nebo "18 DELTA" kurzy, které trvají 11 měsíců.Poté prodělávají výcvik s různými četami SEAL. Medik musí ovládat 1. pomoc, šití, polní chirurgii, základy traumatologie, resuscitaci a další užitečné věci. Hlídá muže z hlídky aby dostatečně pili a v případě potřeby jim dává antibiotika a jinou medicínu.V boji funguje jako střelec dokud není někdo raněn. V tom případě zaměřuje svou pozornost na ošetření a zanechává boje, zatímco velitel hlídky manévruje s jednotkou pryč, na místo kde může být raněný evakuován.

ZADNÍ OSTRAHA

Zadní ostraha je vlastně druhý pointman. Často při tréninku jako pointman působí. V boji má na starosti střílení ale na hlídce je zadní oko. Pozoruje cestu za hlídkou. Je mírně v odstupu od Pomocníka velitele hlídky, často zůstává pozadu a naslouchá a jinak kontroluje cestu kudy se před chvílí hlídky ubírala, aby zachytil cokoliv podezřelého. Pokud dostane hlídka rozkaz otočit se, Zadní Ostraha přebírá vedoucí pozici Pointmana. Vždy nosí kompas a mapu a kontroluje navigaci, kterou konzultuje s Velitelem Hlídky a Pointmanem, aby věděl jaké budou trasy pokud by bylo nutno změnit směr. Jeho výzbrojí je M-4 s M-203 a dýmovnice pro krytí pohybu hlídky.Další výzbroj tvoří pár kusů C-4 na dárečky pro nepřítele.Jinak má výstroj shodnou s pointmanem.

03